Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KŘÍŽEK, M. (2008): Projevy změn klimatu na nejteplejších kontinentech. Geografické rozhledy, 18(1), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Sousloví globální oteplování nebo změna klimatu jsou skloňována snad ve všech pádech, ale podíváme‑li se na ně zblízka, bývá tento problém vztažen pouze k severní polokouli nebo k polárním oblastem. Ale jak je tomu na nejteplejších kontinentech? Podle čeho se v těchto končinách usuzuje na klimatické změny, když rozšíření ledovců, na kterých se změny klimatu pozorují, je tady minimální? Tento článek má ukázat, že změny klimatu během kvartéru jsou dokumentovány i na nejteplejších kontinentech – Austrálii a Africe, a zaslouží si tedy přívlastek globální. Pro sledování těchto změn se využívá jezerních sedimentů, které v sobě nesou stejné informace o klimatu, jako ledovce ve vysokých zeměpisných šířkách.