Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTĚTINA, J. (2008): Gruzie patří do Evropy. Geografické rozhledy, 18(1), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Geografické názvy mají často etnickou či politickou konotaci. Kdysi jsme s gustem říkávali Rusko, což komunistické ideology nadzvedalo ze židlí, neboť přece správný název říše zněl Sovětský svaz. Začátkem devadesátých let 20. století se svět dozvěděl o malé arménské enklávě na východě Malého Kavkazu pod názvem Náhorní Karabach. Arméni však tvrdošíjně používali tradiční název Arcach. V téže době v Mukačevu existovala nikým neuznaná a málokým zaznamenaná vláda Podkarpatska. Tvrdě odmítala termín Zakarpatsko a jejím cílem bylo znovupřipojení k tehdy ještě existujícímu Československu. Rusínská minorita považovala někdejší část ČSR za území ležící před Karpatami, nikoliv za nimi.