Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ANDĚL, J., BALEJ, M. (2008): V zemi homolovitých vrchů. Geografické rozhledy, 18(1), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Život Číňanů na vesnici je zcela jiný než ve městě. Tentokrát se spolu podíváme na venkov a do turistické oblasti subtropické Číny, do provincie Guangxi. Čeká nás plavba lodí po řece Li s tradičním lovem ryb, výstup na Měsíční horu, prohlídka nádherné krápníkové jeskyně a návštěva čajové plantáže. Putování ukončíme výstupem na Dračí hřbet s ojedinělými terasovými políčky.