Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HANUS, M., MARADA, M. (2008): Proměny dopravní polohy. Geografické rozhledy, 17(5), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Morava byla díky své poloze ve středu Evropy již v dávné historii předurčena stát se křižovatkou hlavních dopravních cest vedoucích napříč Evropou. Vzhledem k rozložení pohraničních horských pásů v oblasti Českého masivu a k existenci neprostupných hvozdů v příhraničních oblastech bylo budování dálkových stezek v Čechách relativně obtížné. Proto také mnoho stezek vedoucích z východu na západ obcházelo oblast českých zemí, a to buď po dunajské vodní cestě na jihu, anebo polskými nížinami na sever od českých hranic.