Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

CHODĚJOVSKÁ, E. (2008): Mapy Moravy do poloviny 18. století. Geografické rozhledy, 17(5), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Nejstarší známou mapou Moravy je mapa vídeňského matematika, astronoma a kartografa původem z Horní Lužice, osobního lékaře císaře Maxmiliána II., Pavla Fabricia. Mapu z roku 1569, nazvanou Marchionatus Moraviae – Das Marggrafftumb Mährern, věnoval autor moravským stavům. Mapová kresba byla dodatečně opatřena zeměpisnou sítí a zkontrolována astronomickým měřením, její měřítko lze tedy určit přibližně na 1: 288 000. Zachovalo se velmi málo exemplářů originální mapy, známější jsou její četné kopie, které seznamovaly soudobý vzdělanecký svět s obrazem Moravy: jednu kopii zařadil do svého atlasu Theatrum orbis terrarum Abraham Ortelius (poprvé 1573, viz mapu č. 1 na str. 18); Fabriciova mapa byla předlohou i pro mapu Moravy ve slavném Mercatorově atlasu a dalších na něj navazujících dílech až do r. 1627. Jiná rytina, pořízená roku 1625 Abrahamem Janssoniem na základě kopie Petra Kaeria s vedutami Brna a Znojma, byla později vydávána za mapu Komenského.