Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ZOUHAROVÁ, D. (2008): Regionální učebnice jako prostředek moderní výuky. Geografické rozhledy, 17(5), 19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Za pomoci brněnského školského zařízení Lipka vznikají dvě regionální učebnice – unikátní publikace z Bohdalic a Tvarožné, jež pracným získáváním historických a vlastivědných informací o regionu vytvářejí místní učitelé.