Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠŤOVÍČEK, P., RUDINCOVÁ, K. (2016): Obraz Afriky očima českých médií a jeho využití ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 26(1), 10–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Obraz Afriky očima českých médií a jeho využití ve výuce zeměpisu (aplikace do výuky)

Abstrakt: Článek se zabývá stereotypizovaným zobrazováním subsaharské Afriky v českých online médiích. Z metodologického hlediska se jedná o diskurzivní analýzu článků v internetových denících publikovaných v letech 2010–2014. Ve druhé části článku autoři navrhují specifické aktivity, na základě kterých je možné toto téma aplikovat do výuky v rámci průřezových témat na základní škole.

Klíčová slova: média, Afrika, stereotypizace, průřezová témata

Abstract (EN): Africa’s Image in Czech Media and Geographical Instruction. This article discusses the stereotypical image of sub-Saharan Africa in Czech online media. In terms of methodology, it is based on a discourse analysis of online news articles published in the significant Czech online media between 2010 and 2014. The second section of the article proposes specific activities that effectively bring this topic into classroom as part of so-called cross-cutting themes in primary school.

Keywords (EN): media, Africa, stereotypes, cross-cutting themes