Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FARSKÝ, I. (2008): Kotor a boka Kotorská. Geografické rozhledy, 17(3), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Při hledání hesla Kotor v encyklopediích se čtenář zpravidla dozví pár základních informací a hlavou mu proletí i vzpomínka na školní léta, kdy se v hodinách dějepisu učil o vzpouře námořníků na konci první světové války. Když se později chce na ta „známá“ místa podívat, cestovní kanceláře mu doposud moc příležitostí nedají. Situace se však mění...