Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MIKOLÁŠKOVÁ, K. (2008): Peak district – národní park v srdci Anglie. Geografické rozhledy, 17(3), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Velká Británie má celkem 11 národních parků a Peak District patří spolu s Lake Districtem k nejnavštěvovanějším. Celkový podíl zahraničních návštěvníků tvoří jen 3 % a většina návštěvníků pochází z okolních regionů. I tak má tento národní park mnohé nabídnout a byla by škoda ho pomíjet.