Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LIPSKÝ, Z. (2008): Neziderské jezero – geografický exot ve střední Evropě. Geografické rozhledy, 17(3), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Neziderské jezero na hranicích mezi Rakouskem a Maďarskem nemá ve střední Evropě obdoby. Je to mělké stepní jezero v bezodtoké pánvi na nejzápadnějším okraji Panonské pánve, na západním okraji obkroužené Litavskými vrchy (Leitha Gebirge), které již patří k alpské horopisné soustavě. Geologicky je to jezero poměrně velmi mladé – začalo vznikat před 13 000 lety jako důsledek tektonických poklesů na konci poslední doby ledové. Při oteplení a zvlhčení podnebí naplnila voda postupně několik mělkých depresí, nejprve v oblasti Hanság v Maďarsku a Seewinkel v Rakousku, tedy východně od dnešního jezera.