Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HRADECKÝ, J., PÁNEK, T. (2008): Araguaia – řeka brazilského cerrada. Geografické rozhledy, 17(3), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Oblasti silně ovlivněné činností člověka se objevují v poslední době i na místech, která jsou symbolem neporušené přírody. Takovou oblastí je pro mnoho z nás i povodí nevětší řeky světa – Amazonky. Bohužel skutečnost je dost odlišná. Čtvrtým největším říčním systémem Jižní Ameriky je říční soustava Tocantins – Araguaia. Zaujímá plochu 800 000 km2, z čehož vlastní povodí Araguaie je asi 380 000 km2. Až na dolní krátký úsek protéká specifickým tropickým biomem Jižní Ameriky, kterým je cerrado. Jedná se o obdobu afrických savan, avšak s výraznějším zastoupením stromových a keřových formací, které se objevují v podobě jakési mozaiky. Avšak tento stav je již minulostí, protože od počátku 70. let zde probíhá drastické odlesňování a zavádění nových zemědělských kultur. Ačkoliv je Araguaia prakticky nedotčena vodohospodářskými úpravami, tak ji činnost člověka v okolní krajině postihla velmi výrazně.