Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2007): Zemětřesení na území České republiky. Geografické rozhledy, 17(2), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Díváme-li se v televizi na záběry z oblasti postižené zemětřesením, často si říkáme, jak dobré území vybral praotec Čech, když se rozhodl usídlit v české kotlině. Avšak ani naše území není aseizmické, tedy i zde se mohou zemětřesení vyskytnout.