Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BORSKÁ, J. (2007): Seizmicita v Itálii. Geografické rozhledy, 17(2), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Apeninský poloostrov je společně s Balkánským poloostrovem seizmicky nejaktivnější oblastí Evropy a je jediným místem evropské pevniny, kde se nacházejí aktivní vulkány. Seizmická aktivita je spojena s polohou na kolizním rozhraní africké a eurasijské litosférické desky. Každoročně zaznamená italská Národní síť pro sledování seizmicity (La Rete Sismica Nazionale Centralizzata, RSNC) více než 2000 případů zemětřesení. K nejsilnějším otřesům dochází v apeninské oblasti od regionu Abruzzo až po Kalábrii na jihu, dále na Sicílii a také ve východní části Alp. Velká seizmická aktivita je spojená se čtvrtohorními aktivními vulkány (např. Etna, Vesuv, Campi Flegrei a Colli Albani). Méně silné otřesy jsou zaznamenávány ještě ve výběžku Gargana, zatímco oblasti Puglie a Sardinie se jeví jako relativně aseizmické.