Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HANUS, M. (2007): Mezinárodní konference o dopravě – projektová výuka. Geografické rozhledy, 17(2), 14, 19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Na pedagogických praxích při studiu geografie na PřF UK se mi naskytla možnost vyzkoušet si různé metody výuky. Již od začátku jsem odmítal pouze vykládat látku, jak jsem tomu byl zvyklý ze svých studentských let. Proti této formě výuky stála jak stránka motivační, tak i její silné propojení s předvedeným výkonem učitele, který u tabule odříká text jako herec na divadle. A tudíž vzhledem k mé relativní nezkušenosti by se zde naskýtalo množství prostoru pro chyby, a to jak metodické, tak i faktografické. Rozhodl jsem se proto přenést hlavní aktivitu na bedra žáků a sebe postavit do pozice tutora, jakéhosi usměrňovatele jejich činnosti. Tuto možnost mi poskytla projektová výuka.