Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HEŘMANOVÁ, E. (2016): Negrelliho viadukt – jedinečná technická památka a její potenciál. Geografické rozhledy, 26(1), 18–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Výsek panoramatické mapy trati Praha‒Drážďany s vyobrazením některých významných památek (obrazová p
Výsek mapy Prahy z roku 1850 (obrazová příloha)

Abstrakt: Příspěvek představuje nejstarší železniční most v Praze, jenž v současné době slaví 170 let od zahájení své výstavby. Zároveň upozorňuje na jeho připravovanou rekonstrukci (2017) a na další navrhované aktivity v oblasti komerčního i nekomerčního využití prostoru pod mostními oblouky po vzoru jiných evropských měst (Curych, Vídeň, Berlín). Nastoluje otázku možného budoucího významu těchto prostor pro klasickou „komerční“ místní gentrifikaci a otázku přínosů jiného smysluplného využití, zejména v kulturní a sociální oblasti (např. v podobě vzniku kreativních inkubátorů, uměleckých ateliérů, prostorů pro sociální projekty apod.).

Klíčová slova: Negrelliho viadukt, nejstarší železniční most v Praze, rekonstrukce, využití, veřejný prostor

Abstract (EN): Negrelli’s Viaduct: A Unique Technical Site and its Potential This article looks at the oldest railway bridge in Prague, which is currently celebrating 170 years since the start of its construction. It discusses a planned renovation project (2017) and other proposed activities involving the commercial and non-commercial use of space under the bridge’s arches following a pattern used in other European cities (Zurich, Vienna, Berlin and Paris). The article also raises the questions around the future importance of these areas for classical, “commercial,” gentrification and the potential benefits of other meaningful uses (e.g. creative incubators, art studios, social projects, etc.).

Keywords (EN): technical monument, revitalization, city, gentrification, local culture, creativity