Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, L. (2007): Obyvatelstvo České republiky v dlouhodobé perspektivě (2. díl). Geografické rozhledy, 17(2), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Ke konci 18. století již žilo v českých zemích téměř 5 milionů obyvatel. Tempo růstu tak dosahovalo přibližně 5 promile ročně. Bylo to umožněno hlavně nastupující industrializací a vyšší produktivitou zemědělské výroby. Jak se postupně uplatňovaly nové tendence v celé společnosti (historikové, sociologové a filozofové hovořívají o modernizaci, globální revoluci moderní doby apod.), vytvářely se podmínky i pro změnu reprodukčního chování. V nové společnosti se postupně prosadila jak cílevědomá prevence nemocí a jejich stále úspěšnější léčba, tak plánování počtu dětí v rodině.