Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HRADECKÝ, J. (2007): Morávka – divočící kráska našich řek. Geografické rozhledy, 17(2), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Česká republika se na rozdíl od jiných států Evropy nemůže pochlubit žádnými veletoky a ani stav našich řek nepatří k nejideálnějším, co se týče zachovalosti přirozených koryt a niv. Dlouhodobá hospodářská aktivita a především pak snaha člověka zabezpečit protipovodňovou ochranu vedla k přeměně původních koryt v kanalizované toky, na kterých jsou vybudovány údolní nádrže a jezy. Vodohospodářské zásahy se odehrávaly s velkou intenzitou především ve druhé polovině 20. století, kdy se úpravy nevyhnuly téměř žádnému toku.