Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KAVAN, J. (2007): Víno a jeho závislost na fyzickogeografických podmínkách. Geografické rozhledy, 17(2), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: „Zde po tom víně, Bušku, slyš, domácí slunce naše vloni hrálo – toť první víno, které v Čechách zrálo – aj tedy vzhůru, pijme již!“ To jsou slova českého krále ze známé básně Jana Nerudy Romance o Karlu IV. Panovník v ní mimo jiné vypráví, jak přivezl do Čech vinnou révu z Burgund. Víno mu ale příliš nezachutnalo, což velmi správně dává do souvislosti s charakteristikami české země. Pojďme si osvětlit některé problémy týkající se původu vína, jeho historie, současnosti, ale i fyzickogeografických charakteristik ovlivňujících jeho vlastnosti.