Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JIRÁSEK, P. (2007): Napier – město art deco. Geografické rozhledy, 17(2), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Přírodní katastrofy jsou v dějinách lidstva obvykle zaznamenány v závislosti na rozsahu jejich škod a počtu obětí, které přinesly. V obydlených oblastech nová výstavba časem zahladí jizvy po tragédiích, takže se zdá, že se ani nestaly. Někdy až po staletích, jako tomu bylo u antických měst Pompejí, Stabie a Herculanea, svět odhalil osudy a způsob každodenního života jejich dávných obyvatel. Obnově zničených sídel se věnuje daleko menší pozornost. A úplnou výjimkou je, pokud se katastrofické zemětřesení stane prvním impulsem nové prosperity města. Jedním z těchto nemnohých příkladů je unikátní novozélandské město Napier.