Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. (2016): Nejdřív práce a potom zase práce aneb jak žijí Ukrajinci v Česku. Geografické rozhledy, 26(1), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Každodenní život Ukrajinců v Česku se do velké míry liší od běžného života Čechů. Zejména trávení volného času je naprosto odlišné. Zatímco Češi odpočívají doma, na chalupě, při sportu, kultuře či různém kutilství, Ukrajinci mají odpočinek omezený, a to časově i finančně. Článek přibližuje jejich každodenní život a problémy, využity jsou poznatky a zkušeností z výzkumu Ukrajinců prováděného týmem Geomigrace.

Klíčová slova: Ukrajinci, každodenní život, pracovní migrace, remitence, Česko

Abstract (EN): Work First and Then Work Again or How Do Ukrainians Live in Czechia? The everyday life of Ukrainians in Czechia differs quite a bit from the everyday life of Czechs. Ukrainians especially differ in spending their free time. While Czechs tend to relax at home, at their cottage, by playing sports, visiting cultural attractions or undertaking DIY projects; Ukrainians are limited in their leisure, both temporally and financially. This article explores these Ukrainians’ daily lives and the issues they face, using knowledge and experiences gained through research carried out by the Geo-migration team.

Keywords (EN): Ukrainians, everyday life, labor migration, remittances, Czechia