Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATULOVÁ, P. (2007): HIV v subsaharské Africe. Geografické rozhledy, 17(1), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Roku 1981 bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které později dostalo název AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Během posledních dvou desetiletí se HIV rozšiřuje v epidemii. V současnosti již tento virus zasáhl téměř každou zemi světa. Subsaharská Afrika je region zasažený virem HIV a AIDS nejvíce na celém světě. Podle odhadů žilo v roce 2006 na světě 39,5 milionu lidí nakažených HIV. Dvě třetiny (63 %) z těchto lidí žily v subsaharské Africe a počet nakažených i navzdory všem preventivním programům a efektivním léčbám stále vzrůstá.