Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BIČÍK, I. (2007): Ženy v proměnách doby. Geografické rozhledy, 17(1), 32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Na těchto místech jste, vážení čtenáři, nacházeli pravidelnou rubriku zaměřenou na památky ze seznamu přírodního a kulturního seznamu UNESCO. Po diskusi v redakční radě jsme se rozhodli tuto rubriku změnit. Nikoliv snad proto, že bychom v uplynulých letech již zcela vyčerpali možnosti uvádět další a další z několika set lokalit chráněných touto organizací, ale zdálo se nám, že se obsah trochu míjí se zaměřením našeho časopisu. Využití rubriky ve škole a vzdělávání se zdálo být již naplněno těmi několika desítkami připomenutých lokalit. Proto jsme hledali jinou náplň pro tuto dvoustranu a rozhodli jsme se zaměřit na využití fotografií vztahujících se k hlavnímu tématu daného čísla. Fotografování je zajímavý a náročný koníček, kterému holduje hodně lidí. Fotografovat se záměrem něco z pohledu geografa zajímavého a poučného je složitější, a když k tomu přidáme ještě nutnou náročnost na kvalitu fotografie, je zřejmé, že je to těžké a že někdy jde skoro o umění. Zveřejnit obsahově hodnotnou a kvalitně provedenou fotografii může hodně časopisů, naším cílem je k fotografii přidat něco navíc. To něco navíc spočívá nejen v popisu obrázku, který pokládáme za samozřejmý. Měl by být přesný, věcný, s údaji o místě a čase zhotovení. Ale měl by čtenáři také naznačit širší souvislosti a pokusit se o jejich vysvětlení. A tak jsme se rozhodli vydat se touto náročnou cestou. V tomto čísle máte možnost vidět první výsledek našeho úsilí. V nové rubrice jsme se pokusili naznačit vybrané klíčové problémy týkající se žen a demografie současného světa. V neposlední řadě se také snažíme posílit využití fotografií ve výuce geografie jako plnohodnotného zdroje geografických informací. Držte nám palce, aby se nám nová rubrika povedla a vám se nejen líbila, ale byla také přínosem pro poznávání světa kolem nás.