Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÝ, J. (2007): Zakarpatská Ukrajina: periferie ve středu Evropy? Geografické rozhledy, 16(5), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Na jedné straně přestavuje Podkarpatská Rus, resp. dnešní Zakarpatská oblast Ukrajiny pro českou veřejnost nostalgickou vzpomínku na prvorepublikové Československo, zromantizovanou představu loupežníka Nikoly Šuhaje nebo po zrušení vízové povinnosti v roce 2005 čím dál více využívanou možnost dotknout se přírody a tradičního venkovského života v Karpatech. Zcela jiný kontakt pak představuje realita ukrajinských dělníků u nás, z nichž podle odhadů zhruba polovina pochází právě ze Zakarpatské oblasti. Ti jsou často zneužíváni kriminálními strukturami, nemají zdravotní ani sociální pojištění, přesto je jejich práce mnohdy vědomě využívána, např. velkými stavebními firmami. Co vlastně víme o důvodech, proč k nám přicházejí, a o zemi, ze které přicházejí?