Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JANČÁK, P., JANČÁK, V. (2007): Volynští a „černobylští“ Češi. Geografické rozhledy, 16(5), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Ukrajina byla také zemí, kde žilo české obyvatelstvo. Byl to pozůstatek velké vystěhovalecké vlny z druhé poloviny 19. stol., kdy v důsledku velmi neutěšené a stále se zhoršující hospodářské situace v tehdejším Rakousko-Uhersku odcházeli emigranti z českých zemí, a to jak na periferie rakouské monarchie (např. do Chorvatska nebo do Banátu), tak za její hranice (zejména do zámoří, do Ameriky). Rusko bylo pro vystěhovalce přitažlivé zejména tím, že šlo o blízkou a snáze dostupnou sousední zemi a že to zároveň byla „bratrská“ země slovanská (vědomí slovanské vzájemnosti mělo v době tehdejšího Rakousko-Uherska velmi silné kořeny). Češi byli na Ukrajině soustředěni především v bývalé Volyňské gubernii (před reemigrací tam žilo v 638 obcích na 40 tisíc Čechů). I po reemigraci, když bylo po druhé světové válce Čechům dovoleno vrátit se do staré vlasti předků, zůstala ještě na Ukrajině početná menšina (v r. 1989 se tam k české národnosti hlásilo deset tisíc lidí).