Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠLACHTA, M. (2007): Ukrajina dvou tváří. Geografické rozhledy, 16(5), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Ukrajina je hospodářsky i politicky významná, lidnatá a velká. Rozlohou 603 628 km2 v Evropě dokonce největší, počtem 46,6 mil. obyvatel pátá (nepočítáme-li Rusko). Až po rozpadu Sovětského svazu dostala prostor i v médiích a dění na scéně styku Východu se Západem poutá již delší dobu pozornost. Po tzv. oranžové revoluci (2004) se jména jako Juščenko nebo Janukovič stala běžně známými i naší veřejnosti. Postsovětská Ukrajina vykročila cestou naplnění ideálu demokracie i tržní ekonomiky, ale její občané se v názoru na orientaci země velice rozcházejí.