Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVLÍČEK, T. (2007): Pravoslaví v Česku. Geografické rozhledy, 16(5), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Území dnešního Česka bylo ve své dlouhé historii ovlivněno třemi hlavními křesťanskými proudy. Od západu to byl vliv římskokatolické církve, která je především z důvodu silné katolizace českých zemí za habsburské monarchie dnes stále dominantní, ze severu přicházelo a také uvnitř českých zemí se rozvíjelo (např. husitství a jednota bratrská) protestantství a od východu ovlivňovalo religiózní krajinu pravoslavné křesťanství. Hlavně z důvodu silné imigrace obyvatel východní Evropy (především z Ukrajiny a Ruska) do Česka po roce 1989 význam pravoslaví opět narůstá. Můžeme v této souvislosti hovořit o pravoslaví jako o náboženství emigrantů přicházejících především z Ukrajiny? Jaké je v současné době pravoslavné křesťanství v Česku a kde se nacházejí jeho hlavní centra?