Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2016): Macao – strukturální slabiny ekonomiky. Geografické rozhledy, 26(1), 28–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

Vývoj počtu obyvatel, vývoj HDP na obyvatele, tempo růstu HDP, exportu, vývoj příjmů herního průmysl

Abstrakt: Článek se zaměřuje na hlavní faktory růstu HDP Macaa (zvláštní administrativní oblasti ČLR) po roce 2000 a zároveň na důvody prudkého zpomalení ekonomiky po roce 2014. Ekonomika sice vykazuje jedno z nejvyšších HDP/obyv. na světě, ale je také strukturálně slabá, závislá na vývoji cestovního ruchu a především herního a zábavního průmyslu. Její růst je rovněž značně ovlivňován vývojem pevninské Číny.

Klíčová slova: Macao, ekonomika, Čína, zábavní průmysl, cestovní ruch

Abstract (EN): Macao – Structural Weaknesses of the Economy. This article focuses on both the primary factors behind double-digit economic growth in Macao (a special administrative region of the People’s Republic of China) since 2000 as well as reasons for the sharp economic slowdown after 2014. Macao’s GDP per capita has traditionally been one of the highest in the world. However, the region’s economy is not sufficiently diversified. It is entirely dependent on tourism and gambling as well as on mainland China’s development.

Keywords (EN): Macao, economy, China, gaming, tourism