Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PRETEL, J. (2007): Rizika klimatické změny. Geografické rozhledy, 16(4), 2–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Fyzikální a biologické systémy všech kontinentů a většiny světových oceánů jsou v posledních desetiletích stále více ovlivňovány probíhajícími klimatickými změnami a regionálními vzestupy teploty. Antropogenní příčiny oteplování planety nabývají stále většího významu a můžeme je dnes již považovat za zcela zřejmé a prokazatelné. Atmosférické koncentrace oxidu uhličitého a metanu dosahují nejvyšších hodnot za posledních 650 tisíc let a jejich nárůst od poloviny 18. století lze připsat zejména emisím vznikajícím při spalování fosilních paliv, zemědělské činnosti a změnám ve využívání krajiny. Důsledky působení klimatických změn se neprojevují rovnoměrně a na všech místech planety stejně a ovlivňují je i přirozená či umělá adaptační opatření v krajině.