Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ZEMÁNEK, L. (2007): Neušlo vám, že vyšlo? Geografické rozhledy, 16(4), 19.