Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MIŠKOVSKÝ, J. (2007): Udržitelný rozvoj ve strategických plánech měst a regionů. Geografické rozhledy, 16(3), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pojem udržitelný rozvoj je v poslední době často užívané slovní spojení, a to i v různých strategických dokumentech na lokální, regionální, národní i evropské úrovni. V souladu s principy udržitelného rozvoje by měly být připravovány a naplňovány (nebo, jak se hezky česky říká, implementovány) také strategické plány rozvoje měst a regionů.