Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ZELENÝ, V. (2007): Jihoamerické páramo a puna. Geografické rozhledy, 16(3), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pojmenování páramo používali Španělé ve své vlasti pro neúrodné horské oblasti, často náhorní planiny (mesety) porostlé jen chudou vegetací a poskytující obyvatelstvu a domácím zvířatům pouze minimální obživu. Po dobytí rozsáhlých území Jižní Ameriky označovali tímto slovem i vysokohorské polohy And nad hranicí lesa. Dnes rozumíme pod tímto výrazem z přírodovědného hlediska alpínský stupeň velehor vlhkých tropů s charakteristickou rostlinnou pokrývkou. Jeho použití se rozšířilo i pro odpovídající výšky v tropech jinde na Zemi, především ve východní Africe, kde se tento stupeň nazývá též afroalpínský, ale např. i v Malajsii, v Irianu a na Havaji. Podle většiny autorů lze k páramu počítat i Andy ve Střední Americe, přesahující výšku 3000 m n. m.