Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VOZÁBALOVÁ, P. (2007): Význam vodní dopravy v západní Evropě. Geografické rozhledy, 16(3), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Celá řada evropských zemí je protkána přírodními, upravenými i zcela nově vybudovanými vodními kanály, které sloužily převážně jako dopravní cesty pro nákladní přepravu. V minulosti pouze vodní doprava byla schopná přemísťovat desítky a stovky tun nákladu na stovky i tisíce kilometrů. Bylo potřeba dopravovat velkoobjemové náklady často na pravidelných tazích nejen na moři, ale i na pevnině, proto se stavěly většinou velmi nákladné kanály pro vodní dopravu. V dnešní době je silniční a železniční doprava praktičtější, rychlejší a flexibilnější, proto vodní doprava většinou ztratila na svém významu a dnes někdejší pracné a draze vystavěné vodní cesty slouží především rekreačním účelům. Seznámíme vás s vodní dopravou ve čtyřech zemích západní Evropy.