Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVÁKOVÁ, A., BAXA, J., ŠIMON, M. (2007): Andorra – malý hospodářský zázrak v Pyrenejích. Geografické rozhledy, 16(3), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Budoucnost malých zemí je jednoznačně vázána na jejich velké sousedy. Jak mohly některé malé státy přežít války a konflikty ve středověku, či spory o moc a dědictví v novověku v takřka nezměněné podobě? Proč se některým malým zemím povedlo osamostatnit, a jiným ne (Baskicko, Korsika, Bretaň, Kosovo, Galicie a další)? V čem tkví úspěch, nebo naopak zaostalost některých malých zemí? Na tyto otázky není lehké odpovědět. Seznámíme vás s jednou malou zemí, která v posledních desetiletích prochází velmi zajímavým a dynamickým vývojem.