Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KŘÍŽEK, M. (2006): Navigace podle hvězd. Geografické rozhledy, 16(2), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Znát přesně místo, kde se nacházíme, patřilo od nepaměti k nejzákladnějším potřebám člověka. Nejdříve k orientaci sloužily výrazné prvky v krajině, jako hory, vysoké stromy, jezera či řeky. Jak člověk objevoval nová území a rozšiřoval svá teritoria, musel hledat takové prvky krajiny, podle kterých bylo možno se orientovat na větší a větší vzdálenosti. Nakonec již pro potřeby orientace nestačila ani ta nejvyšší hora. Tehdy člověk zvedl hlavu k obloze, aby zde našel mocný nástroj navigace, podle kterého se řídí tisíce let.