Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Rámcový vzdělávací program pro gymnázia z pohledu geografie. Geografické rozhledy, 16(2), 14, 19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Do konce listopadu tohoto roku probíhalo veřejné připomínkové řízení k novému návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Tato verze je dostupná na webových stránkách Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (www.vuppraha.cz). Podněty a připomínky jsou zasílány do tohoto ústavu ke zpracování, a tak se ostatní členové odborné obce nedozvědí, co a jakým způsobem je chváleno či kritizováno a do jaké míry jsou připomínky akceptovány. Rádi bychom proto na stránkách Geografických rozhledů zveřejnili vaše názory na koncepci tohoto závažného kurikulárního dokumentu. Své hodnocení strukturujte podle otázek dotazníku uvedeného na stránkách zmiňovaného ústavu.