Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Rámcový vzdělávací program pro gymnázia z pohledu geografie. Geografické rozhledy, 16(2), 14, 19.

Stáhnout článek

Přílohy:

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Abstrakt: Do konce listopadu tohoto roku probíhalo veřejné připomínkové řízení k novému návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Tato verze je dostupná na webových stránkách Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (www.vuppraha.cz). Podněty a připomínky jsou zasílány do tohoto ústavu ke zpracování, a tak se ostatní členové odborné obce nedozvědí, co a jakým způsobem je chváleno či kritizováno a do jaké míry jsou připomínky akceptovány. Rádi bychom proto na stránkách Geografických rozhledů zveřejnili vaše názory na koncepci tohoto závažného kurikulárního dokumentu. Své hodnocení strukturujte podle otázek dotazníku uvedeného na stránkách zmiňovaného ústavu.