Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JELEČEK, L. (2006): Petr Robejšek: Svět viděný z Řípu. Zahraniční politika pro každého z nás. Geografické rozhledy, 16(2), 20.

Stáhnout článek