Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ENGEL, Z. (2006): Ledovcové záplavy jökulhlaup. Geografické rozhledy, 16(2), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Islandský termín jökulhlaup označuje katastrofické záplavy, způsobené uvolněním velkého množství vody z ledovců. Zvýšený odtok vody z ledovců může být vyvolán intenzivním táním v letní sezoně, rychlým postupem ledovcového splazu, geotermální aktivitou či odvodněním jezer v prostoru pod ledovcem. K nejdynamičtějším záplavám tohoto druhu dochází na Islandu, který má pro vznik ledovcových záplav dobré předpoklady: na jeho povrchu se rozprostírá řada rozsáhlých ledovců, které překrývají velmi aktivní vulkanické systémy. Čas od času zde proto dochází k sopečným erupcím v prostoru pod ledovcem (tzv. subglaciální erupce), které vedou k intenzivnímu tání ledu a následným záplavám. Záplavy tohoto druhu způsobují na Islandu vždy velké škody, a to navzdory zdejšímu řídkému osídlení. Nejvíce postižena bývá zpravidla infrastruktura, která je pro život na ostrově klíčová. Přerušení okružní silnice na jižním pobřeží například znamená, že veškerá doprava mezi východní a západní částí Islandu je realizována přes severní část ostrova, neboť vnitrozemí je hornaté a prakticky neprůjezdné. Poškozením jediné komunikace tak může dojít ke značným ekonomickým ztrátám, což se stalo například při ledovcových záplavách v roce 1996, kdy byly škody vyčísleny na 15 milionů USD.