Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÝ, J. (2006): Nejchudší země světa. Geografické rozhledy, 16(1), 2–3.

Stáhnout článek

Abstrakt: Přetrvávající chudoba podstatné části světového obyvatelstva v kombinaci s extrémními nerovnostmi mezi jednotlivci, skupinami, ale i místy a regiony světa představují bezpochyby jeden z nejpalčivějších problémů současnosti. Přestože značné nerovnosti nacházíme i uvnitř jednotlivých zemí, vývoj v 19. a 20. století vedl k přesunu stěžejního socioekonomického rozdělení světové společnosti na mezinárodní úroveň – dnes spočívá z podstatné části v rozdílech mezi bohatými a chudými zeměmi, resp. regiony světa. Při dělení zemí na bohaté a chudé či rozvinuté a rozvojové bývá obvykle zdůrazňována role ekonomických charakteristik. Lidé v rozvojových zemích jsou však (v průměru) nejen o poznání chudší než lidé v rozvinutých zemích, ale také dříve umírají (mnohdy na nemoci, kterým se dnes dá již relativně snadno předcházet nebo je léčit) a mají většinou menší šance svobodně se rozhodovat a vlastním úsilím ovlivňovat svůj život i životy svých dětí.