Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVLÍČEK, T. (2006): Bangladéš: nejchudší stát v Asii? Geografické rozhledy, 16(1), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Stát Bangladéš stojí na okraji nejen geografického zájmu a výzkumu, ale i politických a ekonomických aktivit globálního, resp. makroregionálního významu, a to i přesto, že má vysoký počet obyvatel (okolo 140 milionů) a vysokou hustotu zalidnění (920 obyvatel na km2). Jaké jsou nejvýznamnější důvody chudoby a nízkého stupně rozvoje v tomto státě? Jakou roli při tom hraje vysoká míra korupce a malé nerostné bohatství a jaký význam má makroregionální poloha Bangladéše? Je Bangladéš skutečně nejchudší stát v rychle se rozvíjející Asii? Která opatření týkající se dalšího rozvoje tohoto ekonomicky velmi chudého státu lze označit za nejvýznamnější?