Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELÍNEK, P. (2006): Systém zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Geografické rozhledy, 16(1), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: flexibilČeská republika jako člen Evropské unie a mezinárodního společenství demokraticky a ekonomicky vyspělých zemí uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. Jedním z výrazů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS). Vedle svého hlavního cíle, kterým je omezování extrémní chudoby v rozvojových zemích, přispívá rozvojová spolupráce k šíření takových základních hodnot, jakými jsou ochrana a podpora lidských práv a svobod, míru a demokracie. Zároveň také napomáhá prohlubování přátelských vztahů mezi Českou republikou a partnerskými zeměmi, rozvoji vzájemně výhodných ekonomických vztahů a zajištění bezpečnosti občanů ČR.