Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIRLOVÁ, V., HANUS, M. (2016): Využití historického atlasu měst ve výuce II. Geografické rozhledy, 25(5), 10–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Možná řešení úkolů

Abstrakt: Článek se zabývá jedinečností Historického atlasu měst České republiky, a to z pohledu jeho využití ve výuce zeměpisu či dějepisu na českých školách. Článek navazuje na předchozí text věnující se popisu Historického atlasu měst České republiky, způsobu jeho využití a námětům do výuky. Ty byly zaměřeny především na práci s textovou částí díla. V tomto článku se podrobněji zaměřujeme na ukázky výuky s mapovou částí historického atlasu měst.

Klíčová slova: historický atlas měst, problémově orientovaná výuka, dějepis, zeměpis, historická geografie, staré mapy

Abstract (EN): This article explores the uniqueness of the Historický atlas měst České republiky [Historical Atlas of Towns in the Czech Republic], focusing on its use in geography or history classes in Czech schools. The article builds on the earlier installment, describing the historical atlas of towns, methods for using it effectively and, in particular, instructions for bringing it into instruction. These instructions focused mainly on the textual portions of the atlas. This second article focuses more in-depth on classroom instruction using the map portions of the historical atlas of towns.

Keywords (EN): historical Atlas of Towns, problem-solving instruction, history, geography, historical geography, old maps