Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTĚPÁNEK, V. (2006): Řím, město návratů. Geografické rozhledy, 16(1), 32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Hlavní město Itálie zajisté není třeba zvlášť představovat. Jen málo míst západního světa se může srovnávat s italskou metropolí historickým významem, bohatstvím památek i úžasným geniem loci. Řím patří k základům naší civilizace: můžeme si tu pod širým nebem ohmatat svědky tisíciletých dějin, na každém kroku se tu setkáváme se slavnými jmény císařů, vojevůdců, architektů, malířů i třeba filmových tvůrců, sbírky římských muzeí a galerií nemají sobě rovné. V širším smyslu je město i hlavním centrem západního křesťanství – přestože je Vatikán, ministát vetknutý do „věčného města“, de iure samostatný státní útvar.