Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLAHÚT, J. (2006): Národní park Doňana. Geografické rozhledy, 16(2), 32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Parque Nacional Doñana, vyhlášený v roce 1969, je považován za nejdůležitější mokřadní systém západní Evropy. Rozkládá se při ústí řeky Guadalquivir na jihozápadě Španělska, v Andalusii. Představuje jeden z nejcennějších a také nejpřísněji chráněných národních parků na světě. Dlouhodobě i sezonně je domovem pro 250 druhů ptáků, 17 druhů plazů a 28 druhů savců, z nichž mnozí jsou endemičtí. Je unikátní i složením přírodních ekosystémů. Národní park se rozkládá na ploše 50 720 ha a s přilehlými chráněnými oblastmi (přírodní park Doñana) zabírá přes 100 000 ha. Od roku 1982 je součástí chráněných území podle ramsarské úmluvy o mokřadech majících mimořádný význam. V roce 1994 se Doñana stala součástí světového dědictví UNESCO.