Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2016): Aplikace pohledů environmentální etiky v globální výchově. Geografické rozhledy, 25(5), 14–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Hlavním cílem článku je upozornit na význam nahlížení na globální témata z různých perspektiv. Představen je návrh struktury pohledů na globální témata, který vychází ze základní škály názorů na environmentální etiku.

Klíčová slova: globální výchova, environmentální etika, geografické vzdělávání, kritické myšlení, rozvoj postojů a hodnot

Abstract (EN): Applying Perspectives of Environmental Etiquette in Global Instruction. The primary objective of this article is to highlight the importance of viewing global topics from a variety of perspectives. It suggests a structure of perspectives on global topics, based upon a simple spectrum of opinions concerning environmental etiquette.

Keywords (EN): global instruction, environmental etiquette, geography instruction, critical thinking, developing attitudes and values