Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOŘANOVÁ, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2016): Geografie na stránkách ekvádorského a honduraského kurikula. Geografické rozhledy, 25(5), 16–17.

Přílohy:

Seznam použité literatury a zdrojů