Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BRUS, J., BARVÍŘ, R. (2016): 3D tisk a modely terénu. Geografické rozhledy, 25(5), 20–21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Model terénu vytištěný na 3D tiskárně (obrazová příloha)

Abstrakt: Nedávné pokroky v technologii 3D tisku a pro školy stále dostupnější domácí 3D tiskárny umožňují relativně jednoduše vytvářet mnoho fyzických modelů pro podporu výuky. Příkladem těchto modelů mohou být modely terénu, které nalézají své uplatnění při výuce zeměpisu při demonstracích průběhů reliéfu nebo vysvětlování jeho vývoje. Současně se stávají také doplňkem při výuce geografie na vysokých školách jako reálný výstup digitálních modelů. Současné 3D tiskárny jsou schopny s využitím výškopisných údajů z topografických map, radarových dat nebo existujících digitálních modelů terénu vytvářet reálné 3D objekty. Digitální výškopisná data jsou tak během několika hodin přeměněna v relativně přesné, levné a moderní 3D modely z různých materiálů.

Klíčová slova: 3D tisk, digitální modely terénu

Abstract (EN): Creating Terrain Models on Desktop 3D Printers. Recent advances in 3D printing technology and increasing accessibility to 3D printers make it possible to relatively easily create many physical models to support classroom instruction. Terrain models are a good example of this potential in geography education. Current 3D printers are capable of creating realistic 3D objects, using elevation data from topographic maps, radar data or existing digital terrain models. Within a few hours, digital elevation data can be converted to relatively accurate, inexpensive, 3D models from different materials.

Keywords (EN): 3D printing, digital elevation models