Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Prognózy růstu instalovaného výkonu větrných elektráren v Česku a skutečný vývoj

Příloha článku: FRANTÁL, B. (2023): Větrná energie v Česku – nevyužitý potenciál. Geografické rozhledy, 32(3), 4–7.

Zdroje dat

Česká společnost pro větrnou energii (2022): Větrné elektrárny v ČR. Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE). https://csve.cz/cz/clanky/statistika/281 (3. 1. 2023).

ČEZ (2007): Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v ČR. ČEZ, Praha.

European Wind Energy Association (2011): Pure Power: Wind energy targets for 2020 and 2030. European Wind Energy Association (EWEA), Brusel.

TradeWind (2009): Integrating Wind Developing Europe’s power market for the large-scale integration of wind power. www.ewea.org/uploads/tx_err/pdf/Integratingwind.pdf (3. 1. 2023).