Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Geografický kalendář

1. 1. – 31. 12. 2019 Expozice Voda v krajině

V Národním zemědělském muzeu v Praze je až do konce roku 2019 k vidění (a k zažití) expozice Voda v krajině. Expozice klade důraz na moc člověka nad vodou. Představuje, jak člověk vodní zdroje využívá (např. pro výrobu elektrické energie), jak je (pozitivně i negativně) ovlivňuje. Dominantou expozice je plastický model Česka, na kterém se promítají „příběhy“ vody. Zobrazují rybniční soustavy, povodí i rozvodí. Vysvětlovány jsou např. i příčiny a zákonitosti povodní v kontrastu s nejsuššími oblastmi Česka a důvody, proč tomu tak je. I přesto, že je Česko zemí bohatou na vodní zdroje, je ohroženo suchem, zvlášť rok 2018 je toho důkazem. Expozice nabízí i interaktivní přesah do fyziky. Ve skleněných válcích si můžete vyzkoušet rozličné vlastnosti a úlohy vody v krajině – sílu vody nebo její vsakování. Expozice řeší i to, jak s vodou nakládáme, jak ji spotřebováváme. Nabízí informace o vodě jako základu života, koloběhu vody v přírodě i o vodě léčivé – minerálních pramenech.
Kdy: do 31. 12. 2019 (otevřeno: úterý až neděle 9:00–17:00)
Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7
www.nzm.cz/expozice-a-vystavy/voda-v-krajine