Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Geografický kalendář

1. 1. – 31. 12. 2019 Expozice Voda v krajině

V Národním zemědělském muzeu v Praze je až do konce roku 2019 k vidění (a k zažití) expozice Voda v krajině. Expozice klade důraz na moc člověka nad vodou. Představuje, jak člověk vodní zdroje využívá (např. pro výrobu elektrické energie), jak je (pozitivně i negativně) ovlivňuje. Dominantou expozice je plastický model Česka, na kterém se promítají „příběhy“ vody. Zobrazují rybniční soustavy, povodí i rozvodí. Vysvětlovány jsou např. i příčiny a zákonitosti povodní v kontrastu s nejsuššími oblastmi Česka a důvody, proč tomu tak je. I přesto, že je Česko zemí bohatou na vodní zdroje, je ohroženo suchem, zvlášť rok 2018 je toho důkazem. Expozice nabízí i interaktivní přesah do fyziky. Ve skleněných válcích si můžete vyzkoušet rozličné vlastnosti a úlohy vody v krajině – sílu vody nebo její vsakování. Expozice řeší i to, jak s vodou nakládáme, jak ji spotřebováváme. Nabízí informace o vodě jako základu života, koloběhu vody v přírodě i o vodě léčivé – minerálních pramenech.
Kdy: do 31. 12. 2019 (otevřeno: úterý až neděle 9:00–17:00)
Místo: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7
www.nzm.cz/expozice-a-vystavy/voda-v-krajine

18.–20. 9. 2019 23. kartografická konference

Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK, katedrou geomatiky ČVUT i Geografickými rozhledy jako mediálním partnerem zvou na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18. až 20. září 2019 v Kutné Hoře. Hlavními tématy konference budou: teoretické aspekty současné kartografie, praktická a komerční kartografie, vzdělávání v kartografii a školská kartografie, uživatelské aspekty kartografických děl, webová kartografie, kartografie ve státním sektoru, otevřená data a open source v kartografii, historická kartografie a stará mapová díla, aplikovaná kartografie v přírodních i společenských vědách, aktuální technologické trendy v kartografii.
Kdy: 18.–20. září 2019
Kde: Jezuitská kolej GASK, Barborská 51/51, 284 01 Kutná Hora
Další informace o konferenci, včetně registrace (která je stále otevřená), důležitých termínů apod., naleznete zde.