Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Geoportály pro výuku

Pokračujte na geoportaly.geograficke-rozhledy.cz