Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Redakční rada

Výkonný redaktor

RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
miroslav.sifta@natur.cuni.cz

Mgr. Tereza Aubrechtová
Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
katedra fyzické geografie a geoekologie
tereza.aubrechtova@osu.cz

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
katedra geografie
jan.d.blaha@gmail.com

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
dana.fialova@natur.cuni.cz

Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
katedra geografie
jindrich.frajer@upol.cz

RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
martin.hanus@natur.cuni.cz

RNDr. Klára Hulíková, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra demografie a geodemografie
klara.hulikova@natur.cuni.cz

RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
libor.jelen@natur.cuni.cz

Mgr. Petr Karas
Nakladatelství P3K
petr.karas@p3k.cz

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Masarykova Univerzita
Pedagogická fakulta
katedra geografie
knecht@ped.muni.cz

RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
vincenc.kopecek@osu.cz

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická
katedra geografie
kopp@kge.zcu.cz

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
katedra geografie
kraft@pf.jcu.cz

doc. RNDr. František Križan, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
krizan@fns.uniba.sk

RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra fyzické geografie a geoekologie
marek.krizek@natur.cuni.cz

RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
katedra geografie
silvie.kucerova@ujep.cz

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta
katedra regionální ekonomie a správy
kunc@econ.muni.cz

RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
jakub.lysak@natur.cuni.cz

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
miroslav.marada@natur.cuni.cz

RNDr. Jiří Martínek Ph.D.
Akademie věd ČR, v.v.i.
Historický ústav
martinek@hiu.cas.cz

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Univerzita Karlova / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta / Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, katedra fyzické geografie a geoekologie / katedra geografie
tomas.matejcek@natur.cuni.cz

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
katedra geografie
anovacek@pf.jcu.cz

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
katedra geografie
pavel.raska@ujep.cz

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
dana.reznickova@natur.cuni.cz

RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra fyzické geografie a geoekologie
miroslav.sobr@natur.cuni.cz