Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Redakční rada

Šéfredaktor

RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
[email protected]

Redakce

Mgr. Petr Karas
Nakladatelství P3K
[email protected]

Mgr. Lenka Pavelková, MSc.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
[email protected]

Redakční rada

Mgr. Barbara Baarová
Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
[email protected]

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
katedra geografie
[email protected]

RNDr. Artur Boháč, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
katedra geografie
[email protected]

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
[email protected]

doc. Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
katedra geografie
[email protected]

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
[email protected]

RNDr. David Hána, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
[email protected]

RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
[email protected]

RNDr. Klára Hulíková, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra demografie a geodemografie
[email protected]

RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
Zeměpisná olympiáda / Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
[email protected]

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická
katedra geografie
[email protected]

RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra fyzické geografie a geoekologie
[email protected]

RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
[email protected]

RNDr. Jiří Martínek Ph.D.
Akademie věd ČR, v.v.i.
Historický ústav
[email protected]

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Univerzita Karlova / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta / Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, katedra fyzické geografie a geoekologie / katedra geografie
[email protected]

Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
Masarykova Univerzita
Pedagogická fakulta
katedra geografie
[email protected]

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
katedra geografie
[email protected]

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
katedra geografie
[email protected]

doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
[email protected]

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Masarykova Univerzita
Pedagogická fakulta
katedra geografie
[email protected]

RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra fyzické geografie a geoekologie
[email protected]

Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
katedra geografie
[email protected]